Mărturii pentru Hristos al zilelor de pe urmă

Mărturii pentru Hristos al zilelor de pe urmă

Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a exprimat o diversitate de adevăruri, a descoperit fiecare adevăr și taină din Biblie și a dezvăluit omenirii dedesubturile celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu, taina întrupării lui Dumnezeu și lucrarea de judecată în zilele de pe urmă a lui Dumnezeu etc. Aceasta atestă faptul că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus și că El este arătarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă.

Cuprins

  • 1
  • 2
  • 3

Partea întâi

Trebuie să ne concentrăm la părtășia celor 20 de adevăruri vitale când împărtășim Evanghelia și suntem martori pentru Dumnezeu

I. Trebuie să fim martorii aspectului adevărului în legătură cu întruparea lui Dumnezeu

II. Trebuie să fim martorii aspectului adevărului în legătură cu cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu de mântuire a omenirii

III. Trebuie să fim martorii aspectului adevărului în legătură cu lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă

IV. Trebuie să fim martorii aspectului adevărului în legătură cu relația dintre cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu și numele Sale

V. Trebuie să fim martorii adevărurilor privind diferenţele dintre lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă şi lucrarea Sa de răscumpărare din Epoca Harului

VI. Trebuie să comunicăm clar despre adevărurile privind diferențele dintre a fi mântuit în Epoca Harului și mântuirea deplină în Epoca Împărăției

VII. Trebuie să comunicăm clar că numai ceea ce aduce Hristos al zilelor de pe urmă este calea vieții veșnice

VIII. Trebuie să comunicăm clar despre adevărurile privind diferențele dintre lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului

IX. Trebuie să comunicăm clar că Hristos este manifestarea lui Dumnezeu Însuși

XII. Părtășia asupra adevărurilor privitoare la fecioarele înțelepte care aud glasul lui Dumnezeu trebuie să fie clară

XX. Trebuie să comunicăm clar despre ce înseamnă să fii răpit și adevărata semnificație a faptului de a fi ridicat înaintea tronului lui Dumnezeu

  • 1
  • 2
  • 3

Descarcă