Mărturii pentru Hristos al zilelor de pe urmă

Mărturii despre Hristos al zilelor de pe urmă

Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a exprimat o diversitate de adevăruri, a descoperit fiecare adevăr și taină din Biblie și a dezvăluit omenirii dedesubturile celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu, taina întrupării lui Dumnezeu și lucrarea de judecată în zilele de pe urmă a lui Dumnezeu etc. Aceasta atestă faptul că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus și că El este arătarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă.

Cuprins

  • 1
  • 2
  • 3

Partea întâi

Trebuie să ne concentrăm la părtășia celor 20 de adevăruri vitale când împărtășim Evanghelia și suntem martori pentru Dumnezeu

I. Adevărurile în legătură cu întruparea lui Dumnezeu

II. Adevărurile despre cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu de mântuire a omenirii

III. Adevărurile despre lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă

IV. Adevărurile despre relația dintre cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu și numele Sale

V. Diferenţele dintre lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă şi lucrarea Sa de răscumpărare din Epoca Harului

VI. Diferențele dintre a fi mântuit în Epoca Harului și mântuirea deplină în Epoca Împărăției

VII. Diferențele dintre calea pocăinței din Epoca Harului și calea vieții veșnice din zilele de pe urmă

VIII. Diferențele dintre lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului

IX. Hristos este manifestarea lui Dumnezeu Însuși

X. Adevărurile privind modul prin care să Îl cunoști pe Dumnezeu

XI. Adevărurile privind relația dintre Dumnezeu și Biblie

XII. Părtășia asupra adevărurilor privitoare la fecioarele înțelepte care aud glasul lui Dumnezeu trebuie să fie clară

XIII. Semnificația întrupării lui Dumnezeu în China în zilele de pe urmă

XIV. Diferențele dintre Biserica lui Dumnezeu și grupurile religioase

XV. Cum să discernem esența lumii religioase care-L sfidează pe Dumnezeu

XVI. Este Dumnezeu Dumnezeu Cel triunitar sau singurul Dumnezeu adevărat?

XVII. Cum să discernem realitatea adevărului și cunoașterea teologică

XVIII. Ce înseamnă a urma voia lui Dumnezeu și ce este adevărata mărturie a credinței în Dumnezeu?

XIX.De ce adevărata cale a fost persecutată din vremuri străvechi?

XX. Adevărata semnificație a faptului de a fi răpit și de a fi ridicat înaintea tronului lui Dumnezeu

  • 1
  • 2
  • 3

Descarcă