Toate
Adevăratul Hristos și Hristoșii falși
Biruitori
Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului
Mântuirea și mântuirea deplină
Pustiirea bisericilor
Taina numelui lui Dumnezeu
Calea vieții veșnice
Taina răpirii
Fecioare înțelepte
Judecată
Taina întrupării lui Dumnezeu
Împărăţia cerurilor
Revenirea lui Isus
Analiza firii fariseilor
Decodarea Bibliei
Alte secvențe de film
Film creștin subtitrat „Credința în Dumnezeu 2 - După căderea Bisericii” Fragment 1 - Ce a vrut să spună Domnul prin îndemnul: „Rugaţi-vă pentru cei ce vă persecută”? Film creștin subtitrat „Credința în Dumnezeu 2 - După căderea Bisericii” Fragment 2 - Eliberați din cușca fariseilor din vremurile de pe urmă și întâmpinând întoarcerea Domnului Film crestin „Unde E Casa Mea” Fragment - Doar Dumnezeu poate să mântuiască omenirea și să ne elibereze de durere Film creștin „Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Fragment 2 - Există un temei în Biblie pentru întoarcerea Domnului prin întrupare? Film creștin „Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Fragment 6 - Cum îl folosește Dumnezeu pe Satana ca să slujească? Film creștin „Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Fragment 5 - De ce I se opun fariseii lui Dumnezeu? Film creștin „Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Fragment 4 - De ce Îl sfidează omul pe Dumnezeu? Film creștin „Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Fragment 3 - Dezvăluirea misterului întrupării Film creștin „Periculos este drumul către împărăția cerurilor” Fragment 1 - Fulgerul de la Răsărit zguduie lumea religioasă Film creștin „Oamenii împărăției cerurilor” Fragment 2 - Cum să ne lepădăm de înșelăciune și să devenim persoane cinstite care Îi aduc bucurie lui Dumnezeu Film creștin „Oamenii împărăției cerurilor” Fragment 1 - O creștină se poartă cinstit și primește binecuvântarea lui Dumnezeu Film creștin „Eliberați-vă din laț” Fragment 7 - De ce pastorii și bătrânii condamnă Fulgerul de la Răsărit Film creștin „Eliberați-vă din laț” Fragment 6 - De ce persecută Partidul Comunist Chinez Biserica lui Dumnezeu Atotputernic „Eliberați-vă din laț” Segment 5 - Cum îl salvează Dumnezeu pe om de influența Satanei? Film creștin „Eliberați-vă din laț” Fragment 3 - Poate credința în Biblie să reprezinte credința în Dumnezeu ? Film creștin „Eliberați-vă din laț” Fragment 2 Film creștin „Eliberați-vă din laț” Fragment 1 - Cum să discerni esența fariseilor religioși „Rupe cătușele și fugi” Segment 4 - Eliberează-te de legăturile fariseilor religioși și întoarce-te la Dumnezeu „Rupe cătușele și fugi” Segment 3 - Mergi dincolo de Biblie: participă alături de Domnul la ospățul din Împărăția cerurilor „Rupe cătușele și fugi” Segment 2 - Tot ce este în Biblie este cuvântul lui Dumnezeu? „Rupe cătușele și fugi” Segment 1 - Leapădă cătușele și studiază adevărata cale Film crestin „Cântecul Victoriei” Segment 7 - Judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă creează biruitorii Film crestin „Cântecul Victoriei” Segment 6 - Calea spre purificare și mântuire Film crestin „Cântecul Victoriei” Segment 5 - De ce Se întoarce Domnul pentru a face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă? Film crestin „Cântecul Victoriei” Segment 4 - Semne ale celei de-a doua veniri a Domnului Isus Film crestin „Cântecul Victoriei” Segment 3 - Cum apar biruitorii? Film crestin „Cântecul Victoriei” Segment 2 - Cum deosebim fariseii vremurilor noastre Film crestin „Cântecul Victoriei” Segment 1 - Cum Se va arăta Domnul și cum Își va face lucrarea când Se întoarce? „Amintiri Dureroase” Segment 5 - Legătura dintre judecata din zilele de pe urmă și intrarea în Împărăția cerurilor „Amintiri Dureroase” Segment 4 - Care este legătura exactă dintre mântuire și intrarea în Împărăția cerurilor? „Amintiri Dureroase” Segment 3 - Îl înțelegeți cu adevărat pe Pavel? „Amintiri Dureroase” Segment 2 - Care sunt criteriile pentru intrarea în Împărăția cerurilor? „Amintiri Dureroase” Segment 1 - Este mântuirea prin credință garanția intrării în Împărăția cerurilor? „Ce voce frumoasă” Segment 5 - Judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă este mântuirea omului „Ce voce frumoasă” Segment 4 - Este oare iertarea păcatelor noastre biletul către Împărăția Cerurilor? „Ce voce frumoasă” Segment 3 - Nu sunt cuvinte sau lucrări ale lui Dumnezeu în afara Bibliei? „Ce voce frumoasă” Segment 2 - De unde știm sigur că Domnul Isus s-a întors deja? Film creștin „Ce voce frumoasă” Segment 1 - Cum se împlinesc prorocirile Întoarcerii Domnului Isus? Film creștin „Credința În Dumnezeu” Segment 6 - Ce înseamnă credința adevărată în Dumnezeu? Film creștin „Credința În Dumnezeu” Segment 5 - A lucra stăruitor pentru Domnul este realitatea credinței în Domnul? Film creștin „Credința În Dumnezeu” Segment 4 - Este credința în Biblie echivalentă cu credința în Domnul? Film creștin „Credința În Dumnezeu” Segment 3 - Ce aduce lucrarea și arătarea lui Dumnezeu în comunitatea religioasă? Film creștin „Credința În Dumnezeu” Segment 2 - Calea condamnată de PCC și de cercurile religioase nu este calea adevărată? Film creștin „Credința În Dumnezeu” Segment 1 - Este ascultarea față de cei de la putere același lucru cu ascultarea față de Dumnezeu? Film creștin „Răpire În Pericol” Segment 8 - Care este deosebirea esenţială între Dumnezeu întrupat şi oamenii folosiţi de Dumnezeu? Film creștin „Răpire În Pericol” Segment 7 - Cuvintele spuse de om, care se potrivesc cu adevărul, pot reprezenta adevărul? Film creștin „Răpire În Pericol” Segment 6 - Diferenţa dintre lucrarea celor care sunt folosiţi de Dumnezeu şi lucrarea conducătorilor religioşi Film creștin „Răpire În Pericol” Segment 5 - Cum să diferenţiem între lucrarea lui Dumnezeu şi lucrarea omului Film creștin „Răpire În Pericol” Segment 4 - Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă a creat un grup de biruitori Film creștin „Răpire În Pericol” Segment 3 - Demascarea aberaţiei „Duhul Sfânt din interior şi cele două Duhuri care se contopesc” Film creștin „Răpire În Pericol” Segment 2 - Analizând absurditatea ideii că „o persoană care trăiește chipul lui Dumnezeu poate deveni Dumnezeu” Film creștin „Răpire În Pericol” Segment 1 - Demascarea aberaţiei „Teoriei omului Dumnezeu” Film creștin „Mesagerul Evangheliei” Segment 3 - Cum tratează pastorii și prezbiterii întoarcerea Domnului Film creștin „Mesagerul Evangheliei” Segment 2 - Hristos este Dumnezeu întrupat Film creștin „Mesagerul Evangheliei” Segment 1 - Ce a vrut să spună Domnul Isus atunci când, pe cruce, a zis „S-a terminat”? Film creștin „Momentul Schimbării” Segment 2 - Singura cale prin care poți fi luat în Împărăția cerurilor Film creștin „Momentul Schimbării” Segment 1 - Cum sunt ridicate la cer fecioarele înțelepte? Film creștin „Nu te amesteca în treburile mele” Segment 4 - Fariseii care L-au țintuit pe Domnul pe cruce au revenit! Film creștin „Nu te amesteca în treburile mele” Segment 5 - Demascarea adevărului opunerii fariseilor față de Dumnezeu Film creștin „Nu te amesteca în treburile mele” Segment 3 - Putem fi răpiți în Împărăția cerurilor după acceptarea răscumpărării Domnului Isus? Film creștin „Nu te amesteca în treburile mele” Segment 2 - Acceptarea Evangheliei celei de-a doua veniri a Domnului Isus și răpirea în fața lui Dumnezeu Film creștin „Nu te amesteca în treburile mele” Segment 1 - Cum abordăm Fulgerul de la Răsărit într-un mod care corespunde voinței Domnului? „Dorință arzătoare” Segment 5 - Unde se află locul pe care l-a pregătit Domnul pentru noi? „Dorință arzătoare”Segment 4 - Împărăția cerurilor se află în ceruri sau pe pământ? „Dorință arzătoare” Segment 3 - Cine va fi răpit primul când va veni Domnul? „Dorință arzătoare” Segment 2 - Înțelegi taina arătării lui Dumnezeu? Film creștin „Dorință arzătoare”Segment 1 - Deci așa Se întoarce Domnul Film crestin „Trezirea din vis” Segment 1 - Împărăția lui Dumnezeu este în ceruri sau pe pământ? „Trezirea din vis” Segment 2 - Fără sfinţire niciun om nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu „Trezirea din vis” Segment 3 - Dumnezeu foloseşte adevărul pentru a judeca şi a purifica omul în zilele de pe urmă „Trezirea din vis” Segment 4 - Primirea lui Hristos în zilele de pe urmă şi răpirea în Împărăţia cerurilor Film creștin „Și-A Schimbat Dumnezeu Numele?!” Segment 5 - Doar a accepta noul nume al lui Dumnezeu înseamnă a ține ritmul cu pașii Mielului Film creștin „Și-A Schimbat Dumnezeu Numele?!” Segment 4 - A fi mântuit este același lucru cu a fi purificat? Film creștin „Și-A Schimbat Dumnezeu Numele?!” Segment 3 - Semnificația numelui lui Dumnezeu Film creștin „Și-A Schimbat Dumnezeu Numele?!” Segment 2 - Numele lui Dumnezeu chiar nu se schimbă? Film creștin „Și-A Schimbat Dumnezeu Numele?!” Segment 1 - Mai sunt și alte cuvinte de-ale lui Dumnezeu în afara celor din Biblie? „Ignoranță fatală” Segment - Ale cui cuvinte trebuie ascultate când investigăm adevărata cale „Taina Evlaviei” Segment 4 - Doar Dumnezeu întrupat poate să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă „Taina Evlaviei” Segment 5 - Cum să știi că Hristos este adevărul, calea și viața „Taina Evlaviei”Segment 6 - Necesitatea ca Dumnezeu să Își facă lucrarea prin întrupare „Taina Evlaviei” Segment 3 - Taina întrupării lui Dumnezeu „Taina Evlaviei” Segment 2 - Îi va da Domnul revelații omului când Se întoarce? „Taina Evlaviei” Segment 1 - Taina venirii Fiului omului „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 6 - Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu sau Dumnezeu Însuși ? „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 5 - Înțelegerea semnificației întrupării de două ori a lui Dumnezeu „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 4 - De ce Se întrupează Dumnezeu de două ori pentru a mântui omenirea ? „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 3 - Diferența dintre umanitatea normală a lui Hristos și umanitatea omenirii corupte „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 2 -Cum să-L înțelegem pe Dumnezeu întrupat Film crestin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 1 - Cum i Se va arăta Domnul omului când vine din nou ? „Copile, întoarce-te acasă!” Segment 2 - De ce este lumea atât de întunecată și de rea „Copile, întoarce-te acasă!” Segment 4 - Experiențe și mărturii ale vindecării de dependența de jocuri prin credința în Dumnezeu „Copile, întoarce-te acasă!” Segment 1 - Există o cale de a-i ajuta pe tinerii dependenți de jocuri „Copile, întoarce-te acasă!” Segment 3 - Credința sinceră în Dumnezeu ne poate vindeca de dependența de jocuri „Am prins ultimul tren” Segment 1 - Întoarcerea Domnului în trup împlinește profețiile Bibliei „Am prins ultimul tren” Segment 2 - De ce devine trup Dumnezeu pentru a Și face lucrarea în zilele de pe urmă „Am prins ultimul tren” Segment 3 - Judecata în fața marelui tron alb a început „Am prins ultimul tren” Segment 4 - Roadele obținute de lucrarea lui Dumnezeu întrupat „Am prins ultimul tren” Segment 5 - Dumnezeu Atotputernic îi arată omului calea vieții veșnice „Dincolo de biblie” Segment 2 - Putem dobândi viața veșnică agățându-ne de Biblie? Film creștin subtitrat „Dincolo de biblie” Segment 1- Lucrează Dumnezeu conform Bibliei? „Fericiți cei săraci cu duhul” Segment 4 -Dumnezeu folosește cuvântul pentru a împlini lucrarea de judecată din zilele de pe urmă „Fericiți cei săraci cu duhul” Segment 3 - Cum să facem distincția între a fi mântuiți și adevărata mântuire „Fericiți cei săraci cu duhul” Segment 2 - Pot cei mântuiți să intre în Împărăția Cerului? „Fericiți cei săraci cu duhul” Segment 1 - Explorând cauzele bisericilor pustiite Film creștin subtitrat „Dezvăluie Taina Bibliei” Segment 6 - Putem dobândi viața prin credința în Biblie? „Dezvăluie Taina Bibliei” Segment 5 - Cum pot exista erori în cadrul Bibliei? „Dezvăluie Taina Bibliei” Segment 4 - Chiar este Biblia inspirată în totalitate de Dumnezeu? „Dezvăluie Taina Bibliei” Segment 3 - În Apocalipsa Sf. Ioan, ce înseamnă când se spune că nimeni nu poate adăuga ceva profețiilor? „Dezvăluie Taina Bibliei” Segment 2 - Dezvăluire: Relația dintre Dumnezeu și Biblie „Dezvăluie Taina Bibliei” Segment 1 - Dezvăluire: Există cuvinte sau vreo lucrare a lui Dumnezeu în afara celor din Biblie? Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 1 - Cum putem să întâmpinăm întoarcerea Domnului? Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 2 - Când Domnul Se întoarce, cum Se va arăta El înaintea oamenilor? Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 3 - Cuvântul lui Dumnezeu există şi în afara Bibliei? Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 4 - Este credința în Biblie echivalentă cu credința în Domnul? Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 5 - Pastorii și prezbiterii lumii religioase sunt cu adevărat numiți de Domnul? Film creștin „Ruperea Vrăjii” Fragment 6 - Înseamnă ascultarea de pastori și prezbiteri acelaşi lucru cu ascultarea față de Dumnezeu? „De la tron curge apa vieții” Segment 7 - A lucra din greu înseamnă că urmăm voia Tatălui ceresc? „De la tron curge apa vieții” Segment 9 - Mărturii ale celor care au trecut prin judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă „Bate la ușă” Segment 5 - Domnul bate la ușă : Îi recunoașteți glasul? (2) „Bate la ușă” Segment 4 - Domnul bate la ușă : Îi recunoașteți glasul? (1) „Bate la ușă” Segment 3 - Creștinii s-au trezit când L-au auzit pe Domnul Isus vorbind la întoarcerea Sa „Bate la ușă” Segment 2 - Ce greșeli se fac cel mai ușor în întâmpinarea Domnului? „Bate la ușă” Segment 1 - Care este cea mai importantă practică pentru întâmpinarea venirii Domnului? „De la tron curge apa vieții” Segment 8 - Cum să obținem calea vieții veșnice? „De la tron curge apa vieții” Segment 6 - Diferențele dintre calea pocăinței și calea vieții veșnice „De la tron curge apa vieții” Segment 5 - Cine dăruie omului calea vieții veșnice? „De la tron curge apa vieții”Segment 4 - De ce face Dumnezeu lucrarea de judecată din zilele de pe urmă? „De la tron curge apa vieții” Segment 3 - Pentru a studia întoarcerea Domnului trebuie să ascultăm glasul lui Dumnezeu „De la tron curge apa vieții” Segment 2 - De ce este așa o larg-răspândită pustiire în lumea religioasă? „De la tron curge apa vieții” Segment 1 - Cum să căutați urmele lucrării lui Dumnezeu „Eliberați-vă din laț” Segment 4 - Poate cineva să fie mântuit prin credința în Domnuldin cadrul religiei? „CONVERSAŢIA” Segment 5 - Felul minunat în care o creştină combate noţiunile pastorului Bisericii patriotice „CONVERSAŢIA” Segment 4 - A te supune regimului de la putere nu echivalează cu a te supune lui Dumnezeu „Cine este Cel care S-a întors” Segment 1 - Cum să facem diferența între Hristos adevărat și Hristoșii falși 1 „Cine este Cel care S-a întors” Segment 2 - Cum să facem diferența între Hristos adevărat și Hristoșii falși 2 „Cine este Cel care S-a întors” Segment 3 - Cum să facem diferența între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea oamenilor „Cine este Cel care S-a întors” Segment 4-Doar Dumnezeu poate face lucrarea de judecată „Cine este Cel care S-a întors” Segment 5 - Diferența dintre cuvintele lui Dumnezeu și cuvintele care sunt conform adevărului „Cine este Cel care S-a întors” Segment 6 - Doar cuvântul lui Dumnezeu îi poate da omului viață „Cine este Domnul meu” Segment 1 - O biserică părăsită revine la viață „Cine este Domnul meu” Segment 2 - Cuprinde Biblia oare toată lucrarea și cuvântul lui Dumnezeu? „Cine este Domnul meu” Segment 3 - Totul despre dezbaterea „Dacă Biblia este inspirată de Dumnezeu” „Cine este Domnul meu” Segment 4-Care este legătura dintre Biblie și Dumnezeu? „Cine este domnul meu” Segment 5 - Doar cei care urmează pașii lui Dumnezeu pot dobândi calea vieții veșnice „Așteptarea” Segment 1 - Cum ar trebui să veghem și să așteptăm cea de-a doua venire a Domnului? „Așteptarea” Segment 2 - Fecioara înțeleaptă Îl poate distinge pe adevăratul Hristos de Hristoșii mincinoși „Așteptarea” Segment 3 - Doar cei care urmează voia lui Dumnezeu vor putea intra în împărăția cerurilor „Așteptarea” Segment 4 - Sfârșitul celor care se împotrivesc celei de-a doua veniri a Domnului „Așteptarea” Segment 5 - Cum putem distinge vocea lui Dumnezeu? (1) „Așteptarea” Segment 6 - Cum putem distinge vocea lui Dumnezeu? (2) „Așteptarea” Segment 7 - Dumnezeu Atotputernic dezvăluie tainele planului Său de conducere de 6000 de ani „Visul meu despre împărăția cerurilor” Segment 1 - Ce să urmărești pentru a intra în Împărăţia cerului (1) „Visul meu despre împărăția cerurilor” Segment 3 - Unde anume se află Împărăţia cerului? „Visul meu despre împărăția cerurilor” Segment 2 - Ce să urmărești pentru a intra în Împărăţia cerului (2) „Visul meu despre împărăția cerurilor” Segment 4 - Care este diferenţa dintre lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă şi lucrarea Domnului Isus? „Visul meu despre împărăția cerurilor” Segment 5 - Mărturii ale experimentării judecăţii înaintea scaunului lui Hristos și ale primirii vieții „Orașul va fi răsturnat” Segment 5 - Babilonul religios este menit să cadă sub mânia lui Dumnezeu „Orașul va fi răsturnat” Segment 1- Lumea religioasă a degenerat în Cetatea Babilonului „Orașul va fi răsturnat ” Segment 2 - E interpretarea Biblie același lucru cu cinsitirea și mărturisirea lui Dumnezeu? „Orașul va fi răsturnat” Segment 4 - Care este substanța împotrivirii fariseilor lui Dumnezeu? „Orașul va fi răsturnat” Segment 3-De ce au fost loviți de « vaiuri » fariseii ipocriți?