Sofism: Cineva a spus: „În scripturi scrie că «căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi» și că «Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna.» Numele lui Dumnezeu este imuabil și ar trebui să păstrăm pentru totdeauna numele Domnului Isus, dar voi credeți în Dumnezeu Atotputernic – nu înseamnă asta a-L trăda pe Domnul Isus?” Sofism: Cineva a spus: „Biblia a fost inspirată de Dumnezeu. Nu este în niciun caz pătată de voința omului și este întru totul cuvântul lui Dumnezeu. Toate cuvintele din Biblie au fațete multiple și sunt prevestitoare, Biblia are o autoritate incontestabilă, nu există nicio altă carte care să se compare cu ea și toți trebuie să accepte că Biblia este lipsită de greșeală. Oricine spune că Biblia este pătată de voința omului sau că include erori atacă și neagă Biblia, iar astfel de oameni vor fi cu toții blestemați.” Sofism: Cineva a spus: „Predicați că Dumnezeu S-a întrupat și că este numit Dumnezeu Atotputernic. L-ați văzut? Dacă nu L-ați văzut, pe ce bază spuneți că Dumnezeu S-a întors?” Sofism: Se spune: „Dumnezeu ar trebui să le arate oamenilor minuni mari; El trebuie să vindece bolnavii, să alunge demoni și trebuie să reverse binecuvântări asupra oamenilor. Dacă nu arată minuni, dacă nu aduce niciun beneficiu omenirii, atunci El nu este adevăratul Dumnezeu. Dacă acest Dumnezeu Atotputernic în care voi credeți este adevăratul Dumnezeu, de ce încă vă îmbolnăviți? De ce nu este pace în casele voastre? Ca și credincioși în Isus, cei dintre noi care sunt bolnavi sunt vindecați, iar cei care nu sunt bolnavi au pace acasă.”