Ce este mântuirea? Ce este mântuirea deplină?

Ce este mântuirea? Ce este mântuirea deplină? Deși păcatele oamenilor sunt iertate, ei încă păcătuiesc frecvent și nu au fost curățiți. Au dobândit ei mântuirea deplină? Pot ei să intre în Împărăția cerurilor? Citiți aici pentru a găsi calea către mântuirea deplină și către Împărăție.

Cunoașteți răscumpărarea lui Dumnezeu și judecata finală | Creștinii trebuie să știe

Biblia prezice că Dumnezeu Își va înfăptui lucrarea de judecată finală în zilele de pe urmă. Deci, care este differența dintre răscumpărarea lui Dumnezeu și judecata Sa finală? Poate cineva să intre în Împărăția cerurilor doar acceptând răscumpărarea lui Dumnezeu, dar nu judecata sa finală? Citește acum pentru a afla mai multe.

Judecata începe cu Casa lui Dumnezeu

Judecata de la marele tron alb din profeția biblică despre zilele de pe urmă a început deja, lucrare de judecată care este începută de la casa lui Dumnezeu, făcută de Domnul Isus întors – Dumnezeu Atotputernic – cu adevărul. Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu are scopul de a purifica omul, de a-l desăvârși și de a face un grup de biruitori înainte de dezastru. În final, întreaga epocă va fi încheiată, iar Împărăția lui Hristos va fi realizată pe pământ.

Ce este, mai exact, credința în Dumnezeu?

Cum putem dobândi viață eternă prin credința în Dumnezeu? Biblia spune: „Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică.” Domnul Isus este Fiul Omului. Și Biblia prezice că întoarcerea Domnului înseamnă să devină trup, să apară ca Fiul Omului. Putem dobândi viață eternă dacă noi credem în Domnul Isus fără să credem în Hristos din zilele de pe urmă?

Aspecte speciale ale răpirii

A fi răpiți în Împărăția cerurilor este cea mai mare speranță pentru toți creștinii. Ce fel de oameni pot fi răpiți? Ce ar trebui să facem astfel încât să putem fi răpiți și să sărbătorim împreună cu Domnul înainte de nenorocire? Patru elemente vă dezvăluie taina răpirii. Vizionați pagina acum!

Întâmpinând arătarea Domnului

A întâmpina întoarcerea Domnului Isus și a fi răpiți în Împărăția cerurilor este dorința pe care toți creștinii o împărtășesc. Atunci, cum Se va arăta Domnul Isus și cum va lucra când Se întoarce? Cum ar trebui să rămânem treji și să așteptăm întoarcerea Lui?

ÎNTRUPAREA Lămurirea tainei (Partea a doua)

Care e substanța lui Dumnezeu întrupat? Domnul Isus e Fiul lui Dumnezeu sau e Însuși Dumnezeu? Cum pune Hristos din zilele de pe urmă capăt vechii epoci?

ÎNTRUPAREA Lămurirea tainei (Prima parte)

De ce S-a întrupat Domnul Isus pentru a lucra în zilele de pe urmă? Care este semnificația cuprinzătoare a întrupării lui Dumnezeu? De ce este atât de importantă pentru omenire?

Fecioarele înțelepte Îl întâmpină pe Mire

Profeția din Biblie despre a doua venire a lui Hristos a fost împlinită. Domnul S-a întors ca să vorbească și să lucreze. Doar fecioarele înțelepte, care pot recunoaște cuvintele lui Dumnezeu drept adevărul și glasul lui Dumnezeu, pot întâmpina întoarcerea Domnului, pot fi desăvârșite și răpite în Împărăția lui Dumnezeu. Între timp, cei care nu pot auzi glasul lui Dumnezeu și nu-L întâmpină pe Domnul sunt cu toții fecioare nesăbuite. Ei vor fi demascați, eliminați și supuși dezastrului.

Mântuitorul S-a întors deja

Profețiile Bibliei despre a doua venire a Domnului Isus s-au împlinit. Tu L-ai întâlnit pe Domnul? Vrei să fii răpit la cer înaintea dezastrului?